Dags Att Uppdatera Din Dator Med Drivers? Vi Hjälper Dig

Den skriver ut relativt snabbt, men inte så snabbt att den sticker ut bland premiumskrivarna. Det är exempelvis lite svårt att komma åt pappersfacken med utmatningsfacket öppet. Pappersfack nummer två tenderar att glida in så pass långt att det är svårt att få tag på det överhuvudtaget. Ord förkortas och meningarna hänger inte alltid samman. […]